" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor...
  • Creat el
    08/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
Crec que caldria demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: el títol de graduat en ESO...
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Us adjunto les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Podria ser una tasca de l'EAPC formar a les escoles / instituts sobre què és l'administració...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar recentment a la...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...