" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
Podria ser una tasca de l'EAPC formar a les escoles / instituts sobre què és l'administració...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
  • Creat el
    08/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor...
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
Crec que caldria demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: el títol de graduat en ESO...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...
El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar recentment a la...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
Us adjunto les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.