" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

Canvis a "Seguimiento de desamiantados en primera visita de obra para presupuestar. "

Versions

Versió 2

Avatar: Aranzazu Colom Aranzazu Colom
26/01/2021 10:18
Versions 2 Torna a la proposta