" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

Canvis a "Inspecció Tècnica edificis (ITE)"

Versions

Versió 1

Avatar: Maribel B Maribel B
22/01/2021 19:15

Versió 2

Avatar: Aranzazu Colom Aranzazu Colom
26/01/2021 10:10
Versions 2 Torna a la proposta