" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
La llei hauria d'obligar a que en la Inspecció tècnica obligatòria que han de fer els edificis...
En avaluació
Ens trobem q en l'àmbit laboral els autònoms és del personal més exposat pe en feines de...
En avaluació
Como CGT creemos que no solo se debe de tratar una ley para la erradicación del amianto, sino,...
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...
En avaluació
El portal de la gestió de l’amiant s'ha de dotar d'un servei en:
1.Comunicació
2.Control i...
  • Creat el
    22/01/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
  • Creat el
    24/01/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria que la llei preveies com cal fer la recollida i el transport. I quin ha de ser el destí...
En avaluació
Formació, xerrades, seminaris web, etc., per part de la generalitat. Dirigides a empreses, per...
En avaluació
Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la retirada segura de...
En avaluació
Diagnosticar el amianto de los edificios, en sus distintas fases de degradación, para su correcta...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus d'amiant,...
En avaluació
Identificar i classificar els llocs on hi ha amiant, identificar-los en un mapa i començar a...
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Crear mesures fiscals per l'erradicació de l'amiant al territori de Catalunya, com poden ser...
En avaluació
La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, però també és un...