" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat

Fase 2 de 2
Retorn 01/10/2023 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Procés de selecció"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Procés de selecció"}
 • +{"ca"=>"Procés de selecció"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Procés de selecció"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Procés de selecció"}

Cos

 • +["

  Pel que fa al procés de selecció de nous membres del Cos d’Advocacia, considero que el sistema s’hauria de canviar. Les proves s’haurien de centrar menys en la capacitat memorística pura i aprofundir molt més en les competències que realment són necessàries per exercir les funcions d’un advocat de la Generalitat, com ara la capacitat d’anàlisi, de resoldre problemes, de buscar solucions creatives o de tenir una bona oratòria.

  "]
 • +["<p>Pel que fa al procés de selecció de nous membres del Cos d’Advocacia, considero que el sistema s’hauria de canviar. Les proves s’haurien de centrar menys en la capacitat memorística pura i aprofundir molt més en les competències que realment són necessàries per exercir les funcions d’un advocat de la Generalitat, com ara la capacitat d’anàlisi, de resoldre problemes, de buscar solucions creatives o de tenir una bona oratòria.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Pel que fa al procés de selecció de nous membres del Cos d’Advocacia, considero que el sistema s’hauria de canviar. Les proves s’haurien de centrar menys en la capacitat memorística pura i aprofundir molt més en les competències que realment són necessàries per exercir les funcions d’un advocat de la Generalitat, com ara la capacitat d’anàlisi, de resoldre problemes, de buscar solucions creatives o de tenir una bona oratòria.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Pel que fa al procés de selecció de nous membres del Cos d’Advocacia, considero que el sistema s’hauria de canviar. Les proves s’haurien de centrar menys en la capacitat memorística pura i aprofundir molt més en les competències que realment són necessàries per exercir les funcions d’un advocat de la Generalitat, com ara la capacitat d’anàlisi, de resoldre problemes, de buscar solucions creatives o de tenir una bona oratòria.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Salvador Soler Salvador Soler
Versió creada el 30/09/2023 18:20