" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. "

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. "}
 • +{"ca"=>"Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. "}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. "}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. "}

Cos

 • +["

  Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.

  "]
 • +["<p>Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: JORDI JORDI
Versió creada el 16/05/2022 21:09