" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent

19/05/2022 20:52  

D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.

Referència: II-PROP-2022-05-83913
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83913/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83913/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Joan AntonFont Monclús

La contractació pública és extremadament complexa. Les corporacions mitjanes i petites no tenen mitjans tècnics ni jurídics per afrontar-les amb garanties. El procés de contractació, més enllà de la participació dels ajuntaments en la definició de criteris bàsics, s'hauria de fer de forma obligatòria per part d'una central de contractació de les Diputacions. En altre cas, ens trobarem amb un empresari privat molt ben preparat i assessorat, davant unes administracions febles.

Doncs estic d'acord amb l'excepció que s'ha de permetre participar dels ajuntaments per tal que puguin en aquestes defensar també els seus interessos.
Igualment, potser també faria falta, però això són figues d'un altre paner, fer corresponsables no només a l'administració com a concepte sinó a títol personal als secretaris i sobretot secretaries dels ajuntaments, atès que en última instància són les figures que haurien de vetllar per la legalitat dels actes administratius.

Conversa amb Joan AntonFont Monclús

Els Secretaris i Secretàries, igual que altres tècnics, només informen. Els seus informes no són vinculants. La decisió final és dels òrgans de govern, i per tant a ells els pertoca possibles responsabilitats. Si volem que els Secretaris (o altres tècnics) decideixin, aquesta és una competència que haurien de predre els càrrecs electes. I això no és possible sense modificar substancialment la Llei de Bases de Règim Local Estatal.

Tota la raó. Malgrat que potser pensava més en un tema de supervisió, però certament seria competència de l’estat.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...