" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"}
 • +{"ca"=>"Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les licitacions de tal manera que s'afavorís als col·lectius presents en l’ent"}

Cos

 • +["

  D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.

  "]
 • +["<p>D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual forma en aquests s’hauria de tenir presents més factors que el purament econòmic, ja que sovint això només radica en la precarització en les persones que treballen en empreses contractades per l'administració i fomentar projectes de proximitat, amb arrelament al territori i amb un alt retorn en aquest.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: JORDI JORDI
Versió creada el 19/05/2022 20:52