" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Llei de principis

06/06/2022 17:13  

Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més centralitzadora. S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una llei de principis, no reglamentista. La llei no pot regular allò que es pot fer per reglament. Per tant ha de ser curta. El centre de la llei han de ser els principis d’autonomia local, govern local (en front administració local) i suficiència financera

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-06-84050
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84050/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84050/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

El centre de la gestió administrativa són les persones, no les administracions. La idea d'una administració una competència desplaça aquest centre cap a l'administració, l'allunya de la persona.

Carregant els comentaris ...