" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Veure les fases

Canvis a "Competències i finançament adequat i respecte a l'autonomia local"

Versions

Versió 1

Avatar: Col.lectiu Maspons i Anglasell Col.lectiu Maspons i Anglasell
06/06/2022 17:20
Versions 1 Torna a la proposta