" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "POtestat d'autoorganització Local"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"POtestat d'autoorganització Local"}
 • +{"ca"=>"POtestat d'autoorganització Local"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"POtestat d'autoorganització Local"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"POtestat d'autoorganització Local"}

Cos

 • +["

  La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de possibilitar que la part d’organització bàsica i complementària no desenvolupada de forma directa per la legislació bàsica estatal, es pugui desenvolupar íntegrament pels Reglaments Orgànics Municipals. En altre cas, per molt que parlem de la potestat d’autoorganització, indirectament l’estarem restringint tant, que a la pràctica la suprimirem.


  "]
 • +["<p>La nova llei de governs locals,&nbsp;no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de possibilitar que la part d’organització bàsica i complementària no desenvolupada de forma directa per la legislació bàsica estatal, es pugui desenvolupar íntegrament pels Reglaments Orgànics Municipals. En altre cas, per molt que parlem de la potestat d’autoorganització, indirectament l’estarem restringint tant, que a la pràctica la suprimirem.</p><p><br></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de possibilitar que la part d’organització bàsica i complementària no desenvolupada de forma directa per la legislació bàsica estatal, es pugui desenvolupar íntegrament pels Reglaments Orgànics Municipals. En altre cas, per molt que parlem de la potestat d’autoorganització, indirectament l’estarem restringint tant, que a la pràctica la suprimirem.


  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La nova llei de governs locals,&nbsp;no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de possibilitar que la part d’organització bàsica i complementària no desenvolupada de forma directa per la legislació bàsica estatal, es pugui desenvolupar íntegrament pels Reglaments Orgànics Municipals. En altre cas, per molt que parlem de la potestat d’autoorganització, indirectament l’estarem restringint tant, que a la pràctica la suprimirem.</p><p><br></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Col.lectiu Maspons i Anglasell Col.lectiu Maspons i Anglasell
Versió creada el 06/06/2022 17:22