" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Sistema Electoral de les EMDs"

Versions

Versió 1

Avatar: Josep Galceran Sellart Josep Galceran Sellart
10/06/2022 18:25
Versions 1 Torna a la proposta