" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?

12/06/2022 21:06  

El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin sempre d’una normativa pròpia en cada sector material, perquè si no es generen inadequacions a la realitat molt importants, i simplificar-les al màxim possible. El principi de diferenciació proclamat per l’Estatut s’ha de veure reflectit en aquestes normes sectorials locals.

També, actualitzar tots els reglaments locals, i aprovar el d’organització i funcionament supletori.


Referència: II-PROP-2022-06-84143
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84143/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84143/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...