" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4