" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l’elaboració del Projecte de decret pel qual es regula la creació, el funcionament i el manteniment del Registre d’Implants Quirúrgics de Catalunya (RIQCat)

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’aquest decret que promou la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària

Fase 2 de 2
Retorn 15/01/2024 - 29/02/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Termini per a l'enviament de propostes:15 de gener de 2024.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, per als anys 2021-2023, impulsa un Projecte de decret pel qual es regula la creació, el funcionament i el manteniment del Registre d’implants quirúrgics a Catalunya (RIQ-Cat).

Objectius del decret

El Reglament (UE) 2017/745, sobre els productes sanitaris, que va entrar en vigor al maig de 2021, introdueix procediments més estrictes d’avaluació de la conformitat dels productes sanitaris amb l’objectiu de millorar la seguretat dels pacients. No obstant això, el sistema actual de vigilància postcomercialització a Catalunya no és totalment eficaç per detectar les incidències o efectes adversos, a curt i llarg termini en els pacients que porten implantat quirúrgicament algun producte sanitari.

Actualment, per a la traçabilitat i seguiment postcomercialització dels productes sanitaris que s’implanten a pacients de Catalunya es fa ús de la targeta identificativa de l’implant, que, únicament, era necessària per als implants de més risc (implants cardíacs, vasculars del sistema circulatori central, del sistema nerviós central, de columna vertebral, pròtesis de maluc, pròtesis de genoll, pròtesis mamàries i lents intraoculars). Amb la plena entrada en vigor del Reglament esmentat i amb la recent aprovació del Reial decret 192/2023, aquesta targeta identificativa de l’implant s’estén a tots els implants quirúrgics.

Fins a la data actual, aquesta targeta s’està gestionant, essencialment, en suport paper i, en alguns casos, la informació que conté s’incorpora a la història clínica electrònica dels pacients. Això implica que, actualment, no es té coneixement precís i detallat de si tots els centres sanitaris de Catalunya incorporen les dades identificatives de l’implant en la història clínica electrònica. Aquesta informació no consta a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC).

En aquesta línia, des de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, com a unitat del Departament de Salut competent en la matèria de vigilància de productes sanitaris, es va identificar la necessitat de crear un registre d'implants quirúrgics a Catalunya.

Amb aquesta intervenció de l’Administració de la Generalitat es pretén resoldre els problemes exposats.

L’objectiu general que es persegueix amb la proposta de regulació és millorar la seguretat i salut dels pacients als quals s’ha implantat un implant quirúrgic i, en aquest sentit, els objectius específics que es volen assolir són:

·      Reforçar l’eficàcia del sistema de vigilància de productes sanitaris implantats en centres sanitaris de Catalunya. 

·      Millorar la traçabilitat i seguiment dels implants quirúrgics implantats en centres sanitaris de Catalunya.


L’objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats ciutadanes, així com també dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa.

Propostes Veure tots (5)

A Catalunya fa mes de 10 anys que existeix un registre d'artroplaties i que no es diu a la...
 • Creat el
  15/01/2024
 • Número de comentaris: 0
Base de dades única dels implants, dinàmica i exhaustiva. Amb capacitat d’incorporació de...
 • Creat el
  23/11/2023
 • Número de comentaris: 0
Aportació rebuda el dillluns, 15-1-2024 a la bústia electrònica riqcat.salut@gencat.cat...
 • Creat el
  17/01/2024
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (5)
El que es decideix La idoneïtat, o no, d'impulsar aquesta regulació en relació als problemes que s'han identificat i els objectius que es volen assolir
Qui hi participa Ciutadania, empreses subministradores i centres sanitaris
Com es decideix Valoració de les propostes i opinions que es recollin a través d'aquest portal
Departament Departament de Salut
Unitat promotora Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Novembre de 2023
Data de finalització 15 de Gener de 2024
Referència: II-PART-2023-07-606

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Implantsquirurgics/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Implantsquirurgics/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

11

Seguidores

1

Comentaris

5

Propostes

1

Adhesions