" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Desaparició de la figura de l'accidental

16/09/2019 10:18  
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre la plaça no sigui ocupada per una persona amb caràcter d'habilitació nacional.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-09-76235
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76235/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76235/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

De la mateixa manera que no acceptaríem un notari o registrador accidental, per què hem d'acceptar un secretari accidental d'una important administració pública?

Carregant els comentaris ...