" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Reduir el percentatge d'interinatges i els nomenaments discrecionals dins de l'Administració pública"

Versions

Versió 1

Avatar: Carles Marc Cosialls i Roca Carles Marc Cosialls i Roca
16/09/2019 21:52
Versions 1 Torna a la proposta