" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Assegurar la independència dels funcionaris del cos d'habilitació nacional"

Versions

Versió 1

Avatar: Carles Marc Cosialls i Roca Carles Marc Cosialls i Roca
16/09/2019 21:57
Versions 1 Torna a la proposta