" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Coneixement ciutadà dels mecanismes anticorrupció i els seus resultats.

23/09/2019 17:41  
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé. Enviament periòdic als mitjans dels continguts i novetats que es produeixen en els registres i les agendes.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-09-76265
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76265/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76265/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

El cas de la ex directora ILC, seria un cas de corrupció, independentment del cas penal, oi? Aleshores qui instruiria l'expedient, ca una alerta a la bústia anònima o és prou públic?l No s'ha informat que per part de la.pròpia administració s'hagi iniciat res. És étic presentar-se a presidenciable estan en aquesta situació? Algú de l'administració ha tingut present que si més no, no es van seguir els circuits establert i s'han vulnerat altres garantíes?: cap clausula de confidencialitat d'accés a dades privades en els contractes menors (les dels escriptors), pressupostos entre empreses col.laboradores entre elles, contractar tasques TIC sense autorització ni coneixement per part dels responsables TIC, no utilitzar es normes coorporatives en el portal contractat.La ética administrativa va més enllà de la corrupció com a mitja per lucrar-se. No tot hauria de valdrà a l'adminitració i menys quedar impune.Cal exigir respecte a l'Administració pública als representants i comandaments.

Carregant els comentaris ...