" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Veure les fases

Canvis a "Escrutini MORAL dels candidats politics"

Versions

Versió 1

Avatar: pilar Galindo pilar Galindo
27/09/2019 13:42
Versions 1 Torna a la proposta