" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Estratègia D'implementació Del Registre Anti-Corrupció Dels Grups D'interès iConflictes Ètic-Professionals Dels Quals Exerceixen Poder De Contractació"

Mode de vista de comparació:

Títol

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Cos

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions
Autoria de la versió
Avatar: Fernando Fuster-Fabra Fernández Fernando Fuster-Fabra Fernández
Versió creada el 30/09/2019 14:10