" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 2
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0