" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

El Govern va aprovar l'Estratègia el 15 de gener de 2019: 25 actuacions que s'han de dur a terme en dos anys.


Presentació sintètica de les 25 actuacions aprovades.

Infografia en 2'.