" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Bloc 3. Gestió econòmica."

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
02/08/2019 09:26

Versió 2

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
02/08/2019 09:36

Versió 4

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
02/08/2019 13:56

Versió 6

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
21/10/2019 12:36
Versions 7 Tornar a la trobada