" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre l'avantprojecte de Llei de transició energètica

Llei de bases de la transició energètica de Catalunya i transformació de l’Institut Català d’Energia en l'Agència Catalana d’Energia

Fase 3 de 3
Anàlisi de propostes i retorn 01/02/2023 - 14/04/2023
Veure les fases

Priorització parcs en zones urbanitzables vs Sòl No Urbanitzable

11/01/2023 10:25  
Rebutjada

Existeixen moltes àrees classificades com a sòl urbanitzable que no estan desenvolupades. Són àrees on les EERR haurien de ser prioritàries atès que no comprometen sòl agrícola, forestal ni protegit, i de fet aquest esperit es recull també en lleis com la de Canvi Climàtic.

A dia d'avui Urbanisme no està permetent que això passi, fent una interpretació restrictiva dels usos provisionals de la Llei d’Urbanisme. Caldria modificar la normativa (aquesta i/o d'altra).

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El Pla Territorial sectorial per a la implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), és l'instrument que definirà els criteris per al desenvolupament de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques a Catalunya.
En el marc d'aquests treballs s'analitzarà la conveniència de fer servir el sòl urbanitzable no desenvolupat per implantar projectes d'energies renovables.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-01-86474
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LTE/f/3647/proposals/86474/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LTE/f/3647/proposals/86474/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...