" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Eximir al titular dels terrenys dels danys que puguin ocasionar les espècies objecte d’aprofitament cinegètic"

Versions

Versió 1

Avatar: Consorci Forestal de Catalunya Consorci Forestal de Catalunya
25/08/2023 14:01
Versions 1 Torna a la proposta