" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça

03/10/2023 12:58  

Que el lèxic incorpori aspectes relatius a la sostenibilitat de la caça. A més, es posa de manifest la necessitat de substituir les terminologies actualment agressives, com ara "eliminació" o altres similars, per expressions més concordants amb els temps actuals. Un exemple d'aquest canvi és l'ús del concepte de "caça controlada", que reflecteix el paper de l'equilibri ecosistèmic que la caça pot proporcionar.

Que en la futura Llei s’inclogui, amb tota la seva diversitat i complexitat, l’adequació dels sistemes de caça tradicionals. És fonamental respectar aquesta herència per entendre el nostre origen i, d'aquesta manera, poder delinear amb claredat els nostres objectius futurs. Això, però, no implica menystenir la importància de conèixer les arrels.

Cal considerar la caça com un bé d'interès comú per al món rural, amb tots els beneficis que pot aportar a aquesta àrea.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-10-87398
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87398/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87398/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...