" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça"}
 • +{"ca"=>"Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Modernització del lèxic i vocabulari emprat a la llei de caça"}

Cos

 • +["

  Que el lèxic incorpori aspectes relatius a la sostenibilitat de la caça. A més, es posa de manifest la necessitat de substituir les terminologies actualment agressives, com ara \"eliminació\" o altres similars, per expressions més concordants amb els temps actuals. Un exemple d'aquest canvi és l'ús del concepte de \"caça controlada\", que reflecteix el paper de l'equilibri ecosistèmic que la caça pot proporcionar.

  Que en la futura Llei s’inclogui, amb tota la seva diversitat i complexitat, l’adequació dels sistemes de caça tradicionals. És fonamental respectar aquesta herència per entendre el nostre origen i, d'aquesta manera, poder delinear amb claredat els nostres objectius futurs. Això, però, no implica menystenir la importància de conèixer les arrels.

  Cal considerar la caça com un bé d'interès comú per al món rural, amb tots els beneficis que pot aportar a aquesta àrea.

  "]
 • +["<p>Que el lèxic incorpori aspectes relatius a la sostenibilitat de la caça. A més, es posa de manifest la necessitat de substituir les terminologies actualment agressives, com ara \"eliminació\" o altres similars, per expressions més concordants amb els temps actuals. Un exemple d'aquest canvi és l'ús del concepte de \"caça controlada\", que reflecteix el paper de l'equilibri ecosistèmic que la caça pot proporcionar.</p><p>Que en la futura Llei s’inclogui, amb tota la seva diversitat i complexitat, l’adequació dels sistemes de caça tradicionals. És fonamental respectar aquesta herència per entendre el nostre origen i, d'aquesta manera, poder delinear amb claredat els nostres objectius futurs. Això, però, no implica menystenir la importància de conèixer les arrels.</p><p>Cal considerar la caça com un bé d'interès comú per al món rural, amb tots els beneficis que pot aportar a aquesta àrea.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Que el lèxic incorpori aspectes relatius a la sostenibilitat de la caça. A més, es posa de manifest la necessitat de substituir les terminologies actualment agressives, com ara \"eliminació\" o altres similars, per expressions més concordants amb els temps actuals. Un exemple d'aquest canvi és l'ús del concepte de \"caça controlada\", que reflecteix el paper de l'equilibri ecosistèmic que la caça pot proporcionar.

  Que en la futura Llei s’inclogui, amb tota la seva diversitat i complexitat, l’adequació dels sistemes de caça tradicionals. És fonamental respectar aquesta herència per entendre el nostre origen i, d'aquesta manera, poder delinear amb claredat els nostres objectius futurs. Això, però, no implica menystenir la importància de conèixer les arrels.

  Cal considerar la caça com un bé d'interès comú per al món rural, amb tots els beneficis que pot aportar a aquesta àrea.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Que el lèxic incorpori aspectes relatius a la sostenibilitat de la caça. A més, es posa de manifest la necessitat de substituir les terminologies actualment agressives, com ara \"eliminació\" o altres similars, per expressions més concordants amb els temps actuals. Un exemple d'aquest canvi és l'ús del concepte de \"caça controlada\", que reflecteix el paper de l'equilibri ecosistèmic que la caça pot proporcionar.</p><p>Que en la futura Llei s’inclogui, amb tota la seva diversitat i complexitat, l’adequació dels sistemes de caça tradicionals. És fonamental respectar aquesta herència per entendre el nostre origen i, d'aquesta manera, poder delinear amb claredat els nostres objectius futurs. Això, però, no implica menystenir la importància de conèixer les arrels.</p><p>Cal considerar la caça com un bé d'interès comú per al món rural, amb tots els beneficis que pot aportar a aquesta àrea.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Federació Catalana de Caça Federació Catalana de Caça
Versió creada el 03/10/2023 12:58