" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Mesures per compatibilitzar usos forestals

27/10/2023 13:13  

Des d'ELFOCAT, la veu de les entitats locals propietàries forestals, pensem que cal adoptar mesures per garantir la convivència entre els diferents usos del bosc, sigui de lleure, d'explotació, d'observació o cinegètic, tots legítims:

  • Identificar ben visiblement els participants de les batudes.
  • Senyalitzar i prohibir l'accés a les zones de batuda i avisar-ne a les vies que poden ser d'accés.
  • Avisar les poblacions afectades amb antelació.
  • En els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana.

Mesures que sovint ja recullen les lleis vigents però que potser no es compleixen prou, cal pensar-hi de cara a la redacció de la nova llei.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2023-10-87525
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87525/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87525/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Pel que fa al comentari que en els espais amb més pressió humana potser caldria prohibir les batudes en festius i caps de setmana. No estem d'acord. En tot cas es tindria de prohibir l'accés a les batudes senyalitzades. La batuda és realitza en un horari concret i en una superfície concreta que normalment no supera les 250 hectàrees. Per tant, és fàcil evitar la zona de batuda. Prou de limitacions a l'activitat cinegètica i si a la necessitat de regular altres activitats.

Resposta a d'ELFOCAT.
Totalment en desacord, com a ciutadà també tinc drets, mes una tasca social, per la necessitat d'exercir la pressió demandada reduint danys agrícoles, prevenció PPA, accidents de trànsit etc…, la consideració apropiada no seria reduir la nostra efectivitat, tot el contrari, proporcionar mitjans legislats per evitar incidents amb aquells que creuen estar per sobre de la nostra gestió, Per sí tindrà ganes de passejar per propietats privades o extraradi de camins públics .

la consideració apropiada no seria reduir la nostra efectivitat, tot el contrari, proporcionar mitjans legislats per evitar incidents amb
https://rainbowobby.com Mesures per compatibilitzar usos forestals

Carregant els comentaris ...