" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Seminari 5. Seguretat i compatibilització d’usos

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
28/09/2023 15:15   0 comentaris
06 Novembre 2023
17:00 - 19:30
Referència: II-MEET-2023-09-963
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3919/meetings/963/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3919/meetings/963/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Trobada privada Transparent

La compatibilització d’usos es refereix a la capacitat de les activitats cinegètiques per conviure de manera harmoniosa amb altres usos del territori, com l’agricultura, el turisme o la conservació de la natura. És important assegurar que la caça no interfereixi negativament amb altres activitats i viceversa, i que es puguin establir acords per evitar conflictes de futur utilitzant les eines tècniques i legislativa que es determinen identificant prioritats i informant d’aquestes. En aquest seminari es tractaran els següents temes:

  1.      Comunicació
  2.      Senyalització
  3.      Zonificació mesures seguretat
  4.      Vigilància de l’activitat