" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat i es reguli el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de Mossos d’Esquadra.

Fase 2 de 2
Retorn 17/01/2020 - 17/02/2020
Fases del procés

Segona activitat policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra

16/01/2020 13:35  
La normativa actual, amb informe favorable del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i de la Comissió Tècnica de la Funció Pública al decret 246/2008, es vàlida i bona. Potser cal desenvolupar algun aspecte de l'escala de suport contemplada en els articles 18 i 19 de la llei 10/1994 de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, especialment els tècnics de suport, i també cal desenvolupar com s'aplica l'article 6.2 del decret 246/2008.
15 Suports
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-01-78049
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Mossossegonaactivitat/f/2766/proposals/78049/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Mossossegonaactivitat/f/2766/proposals/78049/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

2 en contra (66.7%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En contra  

.

Carregant els comentaris ...