" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tramitació directa i...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense manteniment o...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...