" class="part-icon-bars">

Pla d'acció OGP

#OGPCatalunya Elaboració del Pla d'Acció OGP Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn 28/02/2022 - 31/03/2022
Fases del procés

La consulta ciutadana envers els eixos de debat del Pla d’Acció OGP de Catalunya es realitza del 10 de maig al 9 de juny de 2021 a través de la plataforma participa.gencat.cat, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. A continuació, es resumeixen els principals resultats d'aquesta: 

 • Persones participants segons gènere (comptabilitzant únicament les aportacions no anònimes):
 • 7 persones de gènere femení
 • 11 persones de gènere masculí
 •  Aportacions realitzades: 
 • Propostes noves: 7 propostes, les quals s’addicionen a les 6 propostes derivades de la proposta inicial feta pel Grup Motor
 • Comentaris envers les propostes: 45 comentaris
 • Suports entregats a les propostes d’eix: 216 suports
 • Votacions dels comentaris: 28 vots

Es recullen 7 noves propostes d’eixos, les quals se sumen als 6 eixos de la proposta prèvia feta pel Grup Motor; així com més de 40 comentaris envers aquests eixos. En base a la sistematització dels resultats del procés, es proposen 10 potencials eixos de debat: 

 • Eixos estructurals vinculats a les temàtiques de govern obert:
 • Ecosistema de participació ciutadana
 • Governança de les dades obertes
 • Transparència i qualitat de la informació (inclou Traduir les dades)
 • Integritat pública, anticorrupció i bon govern
 • Eixos transversals a tenir en compte en totes les accions de govern obert:
 • Drets de les dones i perspectiva de gènere des de la interseccionalitat (inclou dones amb diversitat funcional)
 • Qualitat de vida social, solidària i sostenible
 • Protecció dels drets de les persones discapacitades i minories
 • Govern obert arreu del territori: cohesió i equilibri territorial en la construcció d’institucions transparents i obertes
 • Eixos sectorials o temàtics a treballar o millorar a través de polítiques de govern obert:
 • Planificació i ordenació territorial oberta, participativa, transparent i íntegre
 • Administració digital i govern obert


Es pot observar que hi ha hagut força acceptació dels eixos proposats inicialment pel Grup Motor; no obstant això, s’ha considerat necessari afegir-ne de nous. Per tant, caldrà una dinàmica o metodologia de priorització o simplificació per tal de definir els eixos que guiaran el debat en les properes fases del procés.

Per més detall del procés i els resultats, es pot consultar l'informe complet al següent enllaç.

Categories Categories
Subcategories Subcategories