" class="part-icon-bars">

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

#produccióecològica Procés participatiu del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Fase 5 de 6
Fase d'elaboració del Pla 05/05/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Es pot participar via Fer propostes, Qüestionari, Trobades, Sessions autogestionades i assistint al Congrés.

Es pot participar mitjançant:

Participació en línia

Opció oberta al conjunt d’actors i ciutadania per fer arribar les seves aportacions online a través del portal participa.gencat.cat.

-       Actors convocats: ciutadania en general.

-       Continguts: Es tractaran tots els eixos

I.Fase de diagnosi
 • Qüestionari multi eix
 • Fòrum de debat temàtic per a cada eix
II. Fase de propostes i mesures
 • Mòdul de propostes obertes sobre alguns dels reptes més destacats de cada eix.
 • Proposta oberta

 Sessions de debat virtuals (videoconferència)

Sessions dinamitzades per una empresa especialitzada.

-       Actors convocats: Sessions per a cada perfil i congrés per a tots a l’hora

-       Continguts: Es tractaran els 3 eixos

I. Fase de diagnosi

Es celebraran 6 sessions de debat de caràcter sectorial, dinamitzades per persones expertes, 1 per cada perfil d’actors detallat, per a elaborar diagnosi i reptes que encara el sector en els 3 eixos del Pla d’Acció

 1. Productors
 2. Elaboradors
 3. Comerç i distribució
 4. Restauració col·lectiva
 5. Administració (Generalitat i mon local)
 6. Recerca, innovació, assessorament, formació i dinamització


Es convidarà a les persones que hagin participat a les sessions sectorials, per tal de posar en comú i contrastar el debat sectorial, en 1 sessió de debat intersectorial.

II. Fase de propostes i mesures

Es celebraran 3 sessions de debat, dinamitzades per persones expertes, sessions que seran de caràcter mixt temàtic i intersectorial:

 1. Desenvolupament de coneixement (oberta a tothom)
 2. Promoció de l'activitat econòmica (oberta a tothom)
 3. Coordinació interadministrativa (per a l'Administració)


Sessions autogestionades

Altres entitats, col·lectius, etc. relacionades amb la producció i el consum de productes agroalimentaris ecològics podran organitzar sessions de debat a partir d’una metodologia i uns materials que es proporcionaran.

-       Actors convocats: s’adreça a actors dels perfils definits per les entitats convocants.

-       Continguts: Es tractaran tots els eixos relacionats amb les entitats convocants i han d’aportar la seva diagnosi i propostes.


Congrés final del procés

El II Congrés català de Producció Agroalimentària Ecològica es celebrarà a Vic el dia 19 de maig de 2022 i estarà adreçat a totes les entitats, col·lectius, etc. relacionades amb la producció i el consum de productes agroalimentaris ecològics.

-       Actors convocats: s’adreça als representants del mapa d’actors.