" class="part-icon-bars">

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

#produccióecològica Procés participatiu del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Fase 5 de 6
Fase d'elaboració del Pla 05/05/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Les sessions autogestionades són sessions participatives que podeu organitzar i desenvolupar des del vostre col·lectiu o entitat per contribuir directament en el procés de participació i, conseqüentment, en la definició del futur Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027, fent arribar les vostres aportacions als organitzadors del procés.

L’objectiu és recollir les vostres aportacions a la diagnosi de la situació del sector, així com les vostres propostes d'actuació, de forma que puguin ser considerades i avaluades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que en faran un retorn un cop finalitzat el procés participatiu, rendint comptes de per què i com han estat recollides, incorporades o no.

Per organitzar aquestes sessions autogestionades, es proposaven unes pautes per tal d'organitzar un debat estructurat que finalitzés en un recull final de les aportacions.

S'han realitzat un total de 6 sessions autogestionades. Es pot descarregar la documentació que han fet arribar:

  1. Coordinadora de cooperatives de consumidores agroecològiques (resum d'aportacions).
  2. Agroserveis - Producció ecològica d'arròs (resum de la sessió i propostes).
  3. Xarxa de Conservació de la Natura (resum d'aportacions).
  4. Unió de Pagesos (aportacions).
  5. Associació l'Era (propostes Eix 1, propostes Eix 2 i propostes Eix 3).
  6. Botigues de Bioconsum i cooperativa Molsa (resum d'aportacions).