" class="part-icon-bars">

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

#produccióecològica Procés participatiu del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Fase 5 de 6
Fase d'elaboració del Pla 05/05/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Qüestionari en línia

Aquest qüestionari online forma part del procés de participació que ha de permetre elaborar un Pla d’Acció per al foment de la producció ecològica a Catalunya pels propers anys.  

Responent aquest qüestionari, ajudaràs a enriquir la fase de diagnosi d'aquest procés de participació, que servirà per conèixer la situació actual del sector de la producció i consum dels productes ecològics.

Aquest qüestionari té dos itineraris possibles, en funció de si ets coneixedor del sector agroalimentari ecològic o no en tens un coneixement gaire profund. Així doncs, responent la primera pregunta aniràs cap a un o altre itinerari. Per aquest motiu, no has de fer cas de la numeració de les preguntes, ja que no són correlatives. Algunes de les preguntes et permeten, a més de donar una resposta curta, aportar una explicació o reflexió més personal, si ho consideres oportú.

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.