" class="part-icon-bars">

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

#produccióecològica Procés participatiu del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Fase 5 de 6
Fase d'elaboració del Pla 05/05/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Aquest espai està habilitat per a que tothom pugui fer arribar les seves propostes sobre els diferent eixos de debat. Per a cada eix es proposen un seguit de preguntes que poden orientar les aportacions, si bé aquestes poden referir-se a qualsevol altre tema no inclòs entre les qüestions.

Eix 1 – Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors
Preguntes clau:
 • Objectiu- diagnòstic: Consumiu productes ecològics? Amb quina freqüència i presència en el vostre consum? Si no en consumiu o no en consumiu més, per quin motiu és? Econòmic – Desconeixement – Desconfiança – Altres
 • Objectiu- propostes per enriquir. Quines estratègies creieu que es podrien posar en marxa per tal d’incentivar-ne el seu consum? Penseu que en l’etiquetat s’ha de poder identificar clarament l’origen dels productes ecològics?
 • Objectiu – solucions a reptes:
Els principals reptes per estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors són:
 • Donar a conèixer els valors de la producció i dels productes ecològics.
 • Promocionar els segells de certificació.
 • Informar dels controls als que estan sotmesos els operadors.
 • Donar a conèixer els operadors i els punts de venda.


Eix 2 – Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la producció ecològica
Preguntes clau
 • Objectiu – diagnòstic: (aquí depèn si preguntem a persones que ja són operadores o a “futuribles”) Quins creus que són els factors que podrien frenar la conversió cap a la producció ecològica de la pagesia? Quines mancances tens a dia d’avui en la teva producció que podrien arribar a fer que deixessis la producció ecològica?
 • Objectiu – propostes per enriquir: Quines accions es podrien portar a terme que, segons el teu parer, podrien fomentar la conversió cap a la producció ecològica i consolidar la que ja existeix?
 • Objectiu – solucions a reptes:
Els principals reptes per estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la producció ecològica són:
 • Generar el coneixement tècnic necessari per desenvolupar amb garanties les produccions ecològiques.
 • Transferir aquest coneixement als operadors mitjançant instruments d’assessorament i formació adaptats a les seves necessitats.
 • Promocionar la compra pública, la restauració col·lectiva i la millora de les estructures tècniques i comercials del sector.


Eix 3: Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari.
Preguntes clau
 • Objectiu- diagnòstic: Quins punts claus consideres que aporta la producció ecològica a la protecció del medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari? Consideres que hi hauria altres qüestions a considerar per millorar aquesta contribució? Quines?
 • Objectiu- propostes per enriquir. Què consideres que caldria fer per evitar l’ús de plàstics en la comercialització dels productes alimentaris ecològics? Com es podria fomentar una producció i consum més local dels productes ecològics?
 • Objectiu – solucions a reptes.
Els principals reptes per incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari són:
 • Millorar les tècniques de producció ecològica des del punt de vista ambiental i de la sostenibilitat.
 • Promocionar el consum local i de temporada dels productes ecològics.

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Estàs veient un llistat de propostes retirades per les seves autores. Veure totes les propostes.

No hi ha cap proposta amb aquest criteri