" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

#PRUGCapdeCreus Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 4 de 4
Participació Pública 27/09/2022 - 14/11/2022
Fases del procés

Reserves Naturals parcials: zones d'excel·lencia per tots

29/01/2021 15:35  
Les zones en RNP són zones d’excel.lència segons qui hi operi. Pel busseig, són zones d’excel.lència i en limiten les nostres activitats. En canvi, per la pesca professional ( d’alt impacte mediambiental ) són zones d’explotació. No és just. Si es consideren les RNP com zones d’excel.lència ho ha de ser per tots els sectors o per cap dels qui hi opera. Proposta: Que les zones RNP siguin zones d’excel.lència per tots, amb prohibició d'activitats extractivas.
Referència: II-PROP-2021-01-80363
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/f/2862/proposals/80363/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/f/2862/proposals/80363/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Giacomo

Puntualitzant que a Catalunya i a Espanya el busseig recreatiu és un sector ínfim comparat amb altres sectors (pesques recreatives i professionals...) i per tan els interessos que pugui tenir qualsevol administració en afavorir aquest sector no es més que el fet que es més sostenible per el medi, ja que efectua una activitat contemplativa (a part d'ajudar en la conservació i controls del fons marí grácies a activitats de voluntariat i estudis).
En cap moment es diu que el busseig hagi de ser la única activitat que es realitzi en les RNP (com a zónes d'excel·ència). Hi ha moltes altres activitats contemplatives que no son agressives amb el medi i poden ajudar també a la conservació de l'espai. L'Administració ha de cumplir amb uns requisits de sostenibilitat i si es vol conservar un espai natural, s'han de fer certes limitacions:
RNI: cap activitat, ni contemplativa ni extractiva
RNP: cap activitat extractiva, si contemplativa
Resta del PN: si contemplativa, extractiva regulada

RNI: cap activitat, ni contemplativa ni extractiva
RNP: cap activitat extractiva, si contemplativa
Resta del PN: si contemplativa, extractiva regulada

Totalment d'acord amb el què dius, el problema és que s'inventen un tercer tipus de zona que no és ni RNI ni RNP.

Carregant els comentaris ...