" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Procés per orientar la normativa i l'ordenació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge i valorar l'àmbit territorial del futur Parc Natural

Fase 4 de 4
Fase 4: Retorn del procés participatiu i següents passos 08/01/2024 - 31/03/2024
Fases del procés

Per centrar la participació en el procés, s'han seleccionat 5 eixos de debat sobre els quals el projecte de Parc natural i de Pla de protecció del medi natural i del paisatge han d'aprofundir, i que seran tractats en les 5 sessions presencials que s'han programat. Per cada eix de debat es plantegen diverses preguntes.

Eix de debat 1. ACTIVITATS AGRORAMADERES I FORESTALS

 1. Quins objectius o actuacions creieu que són necessàries per millorar els boscos?
 2. En quines zones del parc creieu que es podria utilitzar el bestiar per afavorir l’obertura d’espais?
 3. Com considereu que s’haurien de conservar o promoure les edificacions i infraestructures rurals o infraestructures associades a usos ramaders?
 4. Quines millores considereu que caldria promoure des de Parc per garantir la competitivitat i continuïtat de les explotacions agrícoles tradicionals?
 5. Quins productes creieu que es podrien valoritzar en una futura marca de Parc Natural?

Eix de debat 2. ÚS PÚBLIC I SOCIAL

 1. En quins punts o indrets hi ha sobrefreqüentació i massificació de l'espai natural i quines actuacions faríeu per evitar-ho? Podeu adjuntar mapes o imatges.
 2. Quines són vies d’accés necessàries per al trànsit dins del parc, les pistes estratègiques que caldria regular i vies que requereixin una regulació de l’accés?
 3. Podríeu identificar on ubicaríeu aparcaments dissuasius? Podeu adjuntar mapes o imatges.
 4. Per a cada un dels esports d’aventura/usos recreatius següents (identifiqueu una problemàtica o impacte i un criteri per millorar-ne la gestió): Escalada, senderisme, banys a rius o gorgs, barranquisme, ciclisme de muntanya, marxa a cavall, motociclistes, activitats de navegació aèria, recol·lecció de bolets, activitats d’observació i coneixement del medi.
 5. Quines activitats creieu que s’haurien de promocionar en el territori?
 6. Quins impactes positius i negatius creieu que poden tenir les infraestructures associades a l’ús públic incloent l’acampada i la pernoctació? Quines zones són les més habituals per aquest ús.

Eix de debat 3. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES DEL PARC

 1. Quins camins, pistes i senders forestals creu que es podrien recuperar i per què? Podeu adjuntar imatges o mapes.
 2. En quines ubicacions se situarien els diversos equipaments del parc natural? Adjunteu nom, adreça o mapa.

Eix de debat 4. GOVERNANÇA

 1. Quins sectors o agents del territori creieu que haurien de formar part del futur òrgan rector i per què?
 2. Com hauria de ser la comunicació entre el parc i la ciutadania?
 3. Amb quines administracions, entitats o associacions s’hauria de relacionar el parc natural i com ho hauria de fer?

Eix 5. ÀMBIT TERRITORIAL

En relació amb l'àmbit territorial que s'ha inclós dins del Parc Natural, considereu que és adequat? Considereu que caldria incloure-hi algun indret que ara queda fora? Veure plànol

Si voleu conèixer més informació podeu descarregar-vos el: document base per a la participació.

Pots fer arribar les teves propostes a aquestes preguntes clicant en el botó "Nova proposta" d'aquesta mateixa pàgina. Teniu temps fins el 10 de desembre de 2023.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen