" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla de Protecció del Parc Natural del Cadí-Moixeró

#PlaCadiMoixero Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Fase 5 de 5
ANÀLISI i RETORN 2021 25/11/2021 - 24/07/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Publicat el document de retorn de la participació 2021

Al final d'aquesta pàgina podeu accedir a la carpeta DOCUMENT DE RETORN FINAL per consultar Document de retorn de la participació 2021 (Enllaç extern).
(*) Fe d'errates: a la pàgina 8 del document de retorn, on diu Resolució ambiental estratègica de 4 d’abril de 2022 ha de dir Resolució ambiental estratègica de 4 d’abril de 2023

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Pla de protecció del medi natural i del paisatge és l’eina establerta en la legislació específica d’espais naturals per a l’ordenació i gestió d’aquests espais. Així doncs, el Pla estableix els objectius de l’espai, regula els usos del sòl i l’aprofitament dels recursos naturals i el seu ús públic, tot establint normes i directrius de gestió que garanteixin la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística, sense oblidar el patrimoni cultural, material i immaterial. Aquesta ordenació possibilita oportunitats socials i econòmiques en aquest territori basades en la conservació d’aquest patrimoni natural.

La redacció del Pla de protecció s’ha fonamentat en el model de planificació actual i en les propostes i punts de vista de tots els agents i sectors implicats del territori recollits durant el procés participatiu que va dur-se a terme a finals de l’any 2019. Durant la tardor de 2021, es van posar a disposició del públic els documents dispositius preliminars de manera que tothom (organismes, ens locals, empreses, entitats, propietaris, i públic general) poguessin examinar-los i aportar les consideracions i propostes de modificació que estimessin convenients.

Per a aquest fi, el 17 de setembre de 2021 es va realitzar una presentació pública dels documents preliminars del Pla (disposeu de la gravació de la presentació a aquest enllaç). Més tard, el 13 d’octubre es va fer una sessió tècnica per explicar amb detall el contingut del pla i atendre totes les consultes i preocupacions de les persones assistents per tal que tothom aclarís els seus dubtes i conegués les oportunitats que pot suposar aquest Pla (disposeu de la gravació a aquest enllaç).

Un cop rebudes totes les aportacions, s'han examinat detalladament i valorat una per una i s'ha elaborat un document de retorn, que trobareu al final d'aquesta pàgina.

La publicació d'aquest document s'ha demorat més del previst, donat que s'han hagut de fer una consulta jurídica. En aquest sentit, algunes propostes rebudes a la consulta ciutadana no es podien abordar mitjançant l'aprovació del Pla amb un Acord de Govern, que és la forma en què fins ara s'han aprovat aquests instruments. Per aquest motiu, es va fer una consulta jurídica per tal d'estudiar la possibilitat d'aprovar aquest Pla mitjançant un decret. Finalment, s'ha confirmat aquesta darrera possibilitat, cosa que permet les propostes esmentades. A partir d'ara, doncs, es preveu prosseguir amb la tramitació del decret, la qual continua amb la petició de l'informe jurídic preliminar.

Durant aquests mesos, a l'espera de la resolució jurídica, també s'ha realitzat el tràmit d'avaluació ambiental estratègica del Pla.

El Parc Natural del Cadí – Moixeró és un dels espai de la xarxa de parcs naturals de Catalunya. Conformat per les serres del Cadí i del Moixeró, hi convergeixen les comarques de l’Alt Urgell, la el Berguedà i la Cerdanya. Es caracteritza per una gran riquesa geològica i paisatgística, que inclou les imponents parets de la cara nord del Cadí, les grans canals de la vessant sud del Moixeró, i els massissos de la Tosa, el Puigllançada i el Pedraforca. També s’hi pot trobar una gran diversitat de fauna i flora, com el picot negre que representa al Parc i és la llar d’espècies rares o amenaçades, com l’esquiu gall fer, el tritó pirinenc, el pelarroques, el trencalòs, l’aufrany, la graèllsia, la rosalia alpina i la llúdriga, entre moltes d’altres. Entre la flora el julivert d’isard, l’esperò muntanyenc, les avetoses, fagedes, rouredes i pinedes. És un territori viu, on s’hi viu i s’hi treballa, amb activitats que han contribuït a l’estat de conservació actual de l’espai i el seu patrimoni natural i cultural, vinculat per exemple a festes tradicionals, jaciments històrics, romànic, i a la història dels càtars i les trementinaires.

Documents relacionats

Qui hi participa Obert a tota la ciutadania, i en particular als habitants i els diversos sectors (agroramader, forestal, turístic, ambiental, administració, ajuntaments, ...) implicats o interessats en aquest espai natural protegit
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Setembre de 2019
Data de finalització 14 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2019-07-262

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>