" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

#planificacioaigua Consulta pública per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 12/05/2023 - 30/06/2023
Veure les fases

El projecte de Decret té per objecte incloure en un mateix cos normatiu:

a) la regulació detallada del contingut dels diferents plans i programes que integren la planificació hidrològica del Districte de conca fluvial de Catalunya (Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, del seu programa de mesures, dels programes de seguiment i control, dels plans i programes de gestió específics), i del seu procediment d’elaboració i aprovació, tot incorporant-hi les previsions derivades de les modificacions en les normes bàsiques estatals, catalanes i comunitàries.

b) la regulació del procediment d’elaboració i aprovació dels instruments de programació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya que despleguen els seus efectes a tot el territori de Catalunya.