" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

#planificacioaigua Consulta pública per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 20/04/2023 - 11/05/2023
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

  1. 1
    20/04/2023 - 11/05/2023

    D'aportacions

    Aquesta fase participativa s'obre en el moment de la redacció de la normativa, per tal de poder comptar amb aportacions especñifiques a la redacci´ño definitiva.