" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01-01-2020 - 31-01-2020
Veure les fases

Canvis a "Una finestra d´oportunitat pel bon govern a Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Juli Ponce Solé Juli Ponce Solé
03/12/2019 22:36
Versions 1 Torna a la proposta