" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Una molt necessaria iniciativa"

Versions

Versió 1

Avatar: Carles Terés Carles Terés
07/12/2019 11:13
Versions 1 Torna a la proposta