" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Veure les fases

Canvis a "Participació efectiva de la societat civil"

Versions

Versió 1

Avatar: Plataforma Familiars FM-SFC_SQM i altres SSC Plataforma Familiars FM-SFC_SQM i altres SSC
09/12/2019 11:04
Versions 1 Torna a la proposta