" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01-01-2020 - 31-01-2020
Veure les fases

Canvis a "Procediment d'elaboració de normes del Govern de la Generalitat"

Versions

Versió 1

Avatar: Oficina Antifrau de Catalunya Oficina Antifrau de Catalunya
23/12/2019 13:08
Versions 1 Torna a la proposta