" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Veure les fases

Canvis a "Avaluació d'impacte normatiu sobre la infància (UNICEF Comitè Catalunya)"

Versions

Versió 1

Avatar: Roger Garcia Roger Garcia
27/12/2019 13:28
Versions 1 Torna a la proposta