" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Aportacions de l'Associació Catalana de Municipis"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Catalana de Municipis i Comarques Associació Catalana de Municipis i Comarques
31/12/2019 20:45
Versions 1 Torna a la proposta