" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

#DretsCulturals Projecte de llei de drets culturals

Fase 3 de 3
Fase de retorn 30/01/2023 - 15/02/2023
Fases del procés

Canvis a "Por un sistema de financiación pública de la cultura, transparente y que respete la libertad creativa y la pluralidad"

Versions

Versió 1

Avatar: Elena Diaz Almela Elena Diaz Almela
02/12/2022 23:42
Versions 1 Torna a la proposta