" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

#DretsCulturals Projecte de llei de drets culturals

Fase 3 de 3
Fase de retorn 30/01/2023 - 15/02/2023
Fases del procés

Drets culturals, Llengua de Signes Catalana (LSC) i persones sordes

24/01/2023 13:14  

PROPOSTES A LA FUTURA LLEI DE DRETS CULTURALS DE CATALUNYA

Des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, en representació de les associacions d'arreu del territori, realitzem les següents propostes perquè es tinguin en compte a la futura Llei de Drets Culturals, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya:


-Fer de la cultura una eina més inclusiva i accessible per a tothom, de manera real i efectiva en sintonia amb la normativa sobre accessibilitat i drets lingüístics i culturals de les persones sordes que utilitzen la llengua de signes catalana (LSC) .


-Garantir l’exercici dels drets lingüístics i culturals de les persones sordes que utilitzen la LSC en l`àmbit cultural: dret a la identitat cultural i lingüística de les persones sordes; dret d’accés a la cultura i a la informació cultural en termes d’igualtat respecte de la ciutadania en general; dret d’expressió, producció i difusió de continguts propis de la idiosincràsia i cultura sorda catalana.


 - Establir un marc legal que garanteixi la lliure participació, creació i l’accés de les persones sordes a la vida cultural, als béns, productes i pràctiques per mitjà de continguts en LSC i de serveis d’interpretació en LSC, a més de subtitulació, i d'altres formats que facilitin la comprensió, i que es realitzi aquest accés en igualtat de condicions.


 - Dotar la futura llei d’un finançament econòmic en forma de partida pressupostària estable per posar-lo al servei de l’exercici dels drets culturals i lingüístics de les persones sordes que inclogui de manera específica la LSC com una llengua més, juntament amb el català. Sense una sostenibilitat econòmica que acompanyi el desplegament de la futura llei la garantia dels drets culturals de la ciutadania no és possible.


 No s’ha de tenir en compte només el català, l’aranès i l’espanyol sinó que en un territori plurilingüe la LSC ha de tenir presència perquè hi ha milers i milers de persones sordes, i també de persones sordcegues, com també oïdores que son usuàries de la LSC que han de poder exercir els seus drets lingüístics en LSC. I la garantia de l’exercici d’aquests drets està íntimament lligada a la garantia d’una dotació econòmica pressupostària.


 Val a dir que el Departament de Cultura indica en la seva memòria preliminar que les dades ens demostren que les situacions de desigualtat en l’accés a l’oferta cultural, en el dret efectiu de gaudir de la cultura i la creació i en la participació activa en la vida cultural són un fet real en la nostra societat. Doncs bé, en el cas de les persones sordes i de les persones sordcegues la situació de desigualtat i discriminació s’accentua encara més notablement.


 Cert és que el Departament de Cultura aposta per la LSC des de fa anys i per dotar-la d’un estatus lingüístic i jurídic considerable però cal anar més enllà tot apostant per la millora en la garantia dels drets lingüístics i culturals del col.lectiu.


 Adjuntem les propostes en pdf amb la fonamentació normativa corresponent ja que a la presentació no ens deixa indicar tota la informació.

Referència: II-PROP-2023-01-86546
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcesDretsCulturals/f/3556/proposals/86546/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcesDretsCulturals/f/3556/proposals/86546/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Totalment d'acord en garantir el dret de participació en igualtat de condicions de tota la ciutadania, en la seva llengua propia, i en aquest cas de la llengua de signes catalana (LSC) també. La LSC és una llengua reconeguda com a patrimoni cultural del col·lectiu de persones sordes i sordcegues de Catalunya.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...